เสน่ห์สถานีรถไฟ “ตันหยงมัส”

เดินทางโดยรถไฟลงมาชายแดนใต้ มันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบเลยนะ ช้าๆ เนิบๆ จนสุดปลายทางที่สุไหงโกลก ระหว่างทางนั้นทิวทัศน์สวยงาม…

Posted by บายดีหม้าย on Saturday, July 20, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =