เขื่อนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนำ้

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ท่ามกลางหุบเขาของหมู่บ้านไอกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส…

Posted by บายดีหม้าย on Saturday, July 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =