“ตือปงนีเล็ง”…ขนมโบราณ จากใบไม้ประจำถิ่น

แกจะแปลกใจมั้ย ถ้าเราจะบอกว่านี่คือขนมที่มีส่วนผสมของใบไม้เป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งแทบจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วในสมัยนี้…

Posted by บายดีหม้าย on Thursday, June 20, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 3 =